Kosten groene container

Kosten die niet via de afvalstoffenheffing in rekening gebracht worden:. De kosten voor het legen van een 140- en 240-liter groene container zijn gelijk gebleven. Daarnaast is het ‘klik-tarief’ voor het legen van een ondergrondse . Hiervoor betaalt u jaarlijks een vast bedrag aan Afvalstoffenheffing.

Grijze restafvalcontainer of tweede keer wisselen groene gft-container, €300. Kosten voor het aanvragen van een nieuwe milieupas. GFT-containers zijn beschikbaar in twee formaten: 1liter en 2liter.

Omruilen van groot naar klein (of andersom) is mogelijk. Dan kunt u online een grijze of groene container aanvragen. Is uw grijze of groene container vermist? Of stond er geen container bij uw nieuwe . Vraag een gft- en restafvalcontainer aan bij Meerlanden, tel.

De kosten van het omwisselen van uw container zijn eenmalig € 150. Legen container gft-afval 1liter. De litermaten hierboven gelden zowel voor de gft-container als de grijze . Het vastrecht in 20is € per jaar.

De kosten per lediging zijn: Grijze container – liter € – 1liter € 1- 2liter € 100. Vandaar dat u groenafval (groente-, fruit-, en tuinafval) in een andere bak. Voor grote gezinnen is het mogelijk om éénmalig een extra grijze container. Voor restafval en groente-, fruit en tuinafval (GFT) kunt u een container met een.

Bij verlies of beschadiging kan de gemeente kosten in rekening brengen. Legen van groene container 1liter. Hoe en wanneer zet ik de containers aan de straat?

Het tarief per lediging hangt af van het soort container en de grootte van de container. Legen van gft 1liter (groene container). Als u meer afval scheidt, heeft u minder restafval en minder kosten. Ook als u geen container hebt, betaalt u het vaste deel van de afvalstoffenheffing. Groene en grijze containers zijn geregistreerd door middel van een.

Over de kosten van deze inzameling en de verwerking van de afvalstoffen wordt . Wat zijn de kosten voor het brengen van een vuilniszak naar een ondergrondse. Een extra container voor groenafval wordt op verzoek uitgezet als: het een . Beschrijving; Voorwaarden; Aanpak; Kosten. Gft-afval mag u in de groene gft-container doen. Deze container legen wij één keer per .