Kosten gft container

Kosten die niet via de afvalstoffenheffing in rekening gebracht worden:. Legen container gft-afval 1liter. Grijze restafvalcontainer of tweede keer wisselen groene gft-container, €300.

Kosten voor het aanvragen van een nieuwe milieupas. U kunt uw huishoudelijk afval (afwisselend rest- en gft-afval) op de. Beschrijving; Voorwaarden; Aanpak; Kosten.

Gft-afval mag u in de groene gft-container doen.

Deze container legen wij één keer per . Vraag een gft- en restafvalcontainer aan bij Meerlanden, tel. De kosten van het omwisselen van uw container zijn eenmalig € 150. De litermaten hierboven gelden zowel voor de gft-container als de grijze . Naast de standaard bij ieder huishouden aanwezige liter GFT-container bestaat de mogelijkheid om maximaal één extra container in gebruik te krijgen. GFT-containers zijn beschikbaar in twee formaten: 1liter en 2liter. Omruilen van groot naar klein (of andersom) is mogelijk.

Kijk in uw digitale afvalwijzer wanneer het gft-afval wordt ingezameld. De kosten voor een extra gft-container bedragen € 5- per jaar.