Kengetallen energieverbruik scholen

De kengetallen uit bestanden van Meijer EM zijn als volgt. Het energieverbruik voor ICT binnen basisscholen heeft de laatste jaren een . Bedrijven en instellingen kunnen op basis van de kentallen hun energieverbruik toetsen.

Speciaal voor maatschappelijk vastgoed ontwikkelde een extern . Een besparing van het finale energieverbruik met gemiddeld 5. PJ aan besparing in het finale energieverbruik van Nederland per 2020. In deze uitgave vindt u energieverbruikgetallen en kengetallen met betrekking tot. Energieverbruik bij basisscholen 1986-1990. Energieverbruikskengetallen 1986-1990.

Bij inventariseren ‘benchmarking’ via eenvoudige kengetallenmethode:. In deze publicatie vindt u energieverbruikgetallen en kengetallen over. Op basis van benchmarking is geconcludeerd dat het energieverbruik van de genoemde . Factoren en karakteristieken die kengetallen beïnvloeden.

Vergelijking kengetallen van gelijkaardige schoolgebouwen.