Jongeren met nah

Gespecialiseerde woonvormen ontbreken voor jongeren met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). In 20zat de 12-jarige Kimberley Dammers in een auto die . Leerlingen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) vormen een ‘vergeten’ groep en zorgen in het onderwijs voor een dubbele uitdaging.

En dat NAH heel vaak niet herkend wordt? Zonder dat we er erg in hebben, zitten er talloze leerlingen met NAH op . Nederlandse ziekenhuizen stellen jaarlijks naar schatting 19. Gevolgen van niet‑aangeboren hersenletsel (NAH).

Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) is de belangrijkste doodsoorzaak bij . Kinderen opvoeden is niet eenvoudig. Soms doen zich zelfs problemen voor thuis, of op school, of met vriendjes en vriendinnetjes. Langetermijnproblemen volgend op revalidatie onder kinderen en jongeren met NAH en hun gezinnen.

Wonen en revalideren op speciale jongerenafdeling. Verpleeghuis Crabbehoff heeft een verpleegafdeling speciaal voor jongere mensen tussen de en 55 .

Uit onderzoek blijkt dat er in Nederland naar schatting elk jaar twaalfduizend kinderen en jongeren met niet-aangeboren hersenletsel bijkomen . Hoe is het om als jongere, in de bloei van je leven, ineens geconfronteerd te worden met hersenletsel? Leeftij Voor jongeren met NAH (Niet aangeboren hersenletsel), er gelden geen strakke leeftijdsgrenzen, het NAH jongeren cafe is voor wie zich jongere voelt. Hoe verloopt de revalidatie van kinderen, jongeren en gezinnen die te maken krijgen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH)? Hoe kun je niet-aangeboren hersenletsel bij kinderen en jongeren signaleren?

Deze NAH-in-beeld kaart geeft weer welke vragen je . Agressieregulatie bij kinderen en jongeren met NAH. Kinderen en jongeren met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) in de leeftijd van 4-jaar hebben vaak . NAH is schade aan de hersenen die ontstaat na de 1e levensmaand. NAH is merkbaar bij leren, bewegen en gedrag.