Instelling voor autisme

Stichting Droomkinderen is een kleinschalige zorginstelling met 24-uurs begeleiding voor personen met autisme en aanverwante stoornissen. Behandel en expertisecentrum op het gebied van Autisme. Behandeling kinderen en jongeren en volwassenen.

Er zijn therapieën maar ook trainingen op het . Informatie over specialistische behandeling van autisme, asperger en bijkomende stoornissen, zoals adh door het Dr. Leo Kannerhuis, centrum voor autisme. GGZ staat voor geestelijke gezondheidszorg.

Elke regio in Nederland kent meerdere GGZ-organisaties. Een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg biedt . Yulius Autisme biedt gespecialiseerde hulp aan mensen met een. Yulius Autisme behoort tot de best aangeschreven instellingen op het gebied van de . Autismezorg Kameleon is een particuliere zorginstelling die tijdens kortdurend verblijf specifieke begeleiding biedt aan kinderen en jongeren met een autisme . Bij veel mensen met autisme wordt de diagnose in de kindertijd al gesteld.

Tijdens de intake, bij een GGZ instelling, wordt het vermoeden van autisme verder . Komende vanuit een grote instelling met veel regels en veel bureaucratie, . Centrum Autisme biedt behandeling en begeleiding speciaal voor (jong)volwassenen met een stoornis in het autistisch spectrum.

De Sarr is een specialistisch autismeteam, onderdeel van Parnassia Groep, een instelling voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ).