Indicatie voor dagbesteding

Om te kunnen werken binnen de dagbesteding heeft u een indicatie ‘begeleiding groep’ nodig. Vanaf januari 20kunt u voor deze indicatie terecht bij uw . U ontvangt ondersteuning, bijvoorbeeld dagbesteding bij een instelling.

Had u in 20of erna een AWBZ-indicatie dagbesteding (dagdelen groep) en heeft u een Wajong-uitkering, ga dan bij het UWV na of het UWV . Om in aanmerking te komen voor een indicatie dagbesteding moet eerst een aanvraag worden ingediend bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Dit terwijl ik een AWBZ indicatie heb en dagbesteding. Heb ik goed begrepen dat als je naar dagbesteding gaat je sowieso geen.

Als je een AWBZ indicatie voor dagbesteding met oude Wajong . Voor dagbesteding heeft u een indicatiestelling nodig van het gemeentelijk zorgloket. De consulent van de gemeente of WMO loket . Voor vragen en advies over dagbesteding kan de Amsterdammer terecht bij Wijkzorg. Voor dagbesteding met laag intensieve begeleiding is geen indicatie . Dagbesteding is Wmo-zorg (Wet maatschappelijke ondersteuning).

Een indicatie voor Dagbesteding wordt aangevraagd bij het Wmo-loket van uw gemeente. U kunt hier een indicatie voor zorg uit de Wlz aanvragen. Deze zorg wordt betaald via de Wet langdurige zorg (Wlz).

Weet u niet zeker of de zorg die u nodig .