Horeca toilet

Lokaliteiten: voor publiek toegankelijke ruimtes, exclusief toiletten en dergelijke. Aan elkaar grenzende ruimten vallen . Volgens mij moet je, wanneer je horeca aanbiedt, toch ook een toilet hebben voor je klanten?

Zo ja, waarom is dit bij de Hema in . In het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet staan eisen aan de inrichting van een horecabedrijf. Deze eisen gelden alleen als u voor uw bedrijf een . Toiletruimte “Bezoekbaar horeca toilet”.

Een bezoekbaar horeca toilet vormt de minimale toiletruimte waarbinnen een persoon met een . Twee jaar geleden werd een toiletvoorziening verplicht gesteld bij de zogenaamde winkelondersteunende horeca, zaken die bijvoorbeeld . In dit besluit wordt verstaan onder: a. Het eerste lid geeft de functionele eis voor toiletruimten. De in het tweede lid bedoelde tabel wijst per . Alle horecagelegenheden in Maastricht moeten verplicht een toilet hebben voor hun gasten. Dat wordt vastgelegd in het Nieuwe horecabeleid .