Gevaarlijke symbolen

Op deze pagina vindt u meer informatie over de symbolen die te maken hebben met gevaarlijke stoffen. Home – Externe Veiligheid – Symbolen gevaarlijke stoffen – Betekenis WMS symbolen. Hieronder zijn de WMS-symbolen en hun betekenis weergegeven.

Klik in het kader hieronder op een afbeelding of op de tekst, om door te worden verwezen naar de betreffende klasse met symbolen. Symbolen herkennen kan levens redden! Welke regels gelden er voor etikettering van (producten met) gevaarlijke stoffen?

Geen symbool Ontvlambaar: vloeibare stoffen en preparaten met een laag vlampunt.

N Gevaarlijk voor het milieu: stoffen en preparaten die wanneer zij in het . Gevaarsymbolen zijn herkenbare en duidelijke symbolen ontworpen om te waarschuwen voor gevaarlijke stoffen of gevaarlijke locaties. Bent u op zoek naar symbolen gevaarlijke stoffen? Bij Denios bent u aan het juiste adres voor o. Bij gevaarlijke stoffen en chemische installaties komen ook veel symbolen voor, maar zelfs op eenvoudige huishoudelijke apparatuur komen . Word jij blootgesteld aan gevaarlijke stoffen op het werk? Lees hier hoe je dit meet en wat de etiketten betekenen.

Symbolen op het etiket; zie bijlage voor de uitleg. De komende jaren worden nieuwe symbolen voor gevaarlijke huishoudchemicaliën ingevoerd.

Dit betekent dat wereldwijd dezelfde . Deze symbolen hebben een andere kleur dan de symbolen op . Een gevaarlijke stof kan schade aanrichten als deze in je lichaam. In deze rubriek de volgende onderdelen: Schadelijk Oxiderend O Giftig Explosief E Bijtende stof Milieu N Ontvlambaar Schadelijk Xn met tekst Oxiderend . In deze bijlage is de indeling van gevaarlijke stoffen volgens de Wm,.