Gemiddeld waterverbruik per persoon per jaar m3

Ook het waterverbruik is afhankelijk van het aantal personen dat in huis woont. Het watergebruik in Nederland daalt al jaren. We gebruiken ongeveer 1liter water per persoon per dag.

Dat is kubieke meter per persoon per jaar. Het waterverbruik is de afgelopen jaren flink verminderd. Zo verbruikten we in 19nog gemiddeld 1liter per persoon per dag.

Hier mvoor persoonshuishouden, normaal had ik maar vorig jaar heb ik bijna non-stop in bad liggen dobberen tijdens mijn.

Hier ongeveer 1mper jaar voor personen. Waterverbruikfeb 2014Hoeveel betalen jullie ongeveer aan water? Het gemiddelde waterverbruik in Nederland van een normaal huishouden is ongeveer 1mper jaar. Wat is het gemiddelde waterverbruik per huishouden? Uiteraard hangt je gemiddelde waterverbruik af van met hoeveel personen je samen in een huis woont.

In Vlaanderen is het gemiddeld huishoudelijk waterverbruik m(=4liter) per persoon per jaar. Dit is de inhoud van een zwembad van ongeveer x . Gemiddeld waterverbruik per persoon. Het gemiddelde waterverbruik van een normaal gezin is ongeveer 1mper jaar.

Lag in 19het gemiddeld waterverbruik per inwoner rond de 1liter per dag, nu in 20is dat. Een en persoonshuishouden gebruikt 45mtot 91mwater per jaar, dat komt neer op een bedrag van. Hoeveel kuubs water gebruiken jullie per jaar?

Het gemiddeld verbruik is ongeveer 1liter per persoon per dag.