Gemeente assen afvalcontainer

De gemeente vervangt kapotte en verdwenen afvalcontainers. Er wordt dan een container met een oranje deksel bij uw woning afgeleverd. Op uw afvalkalender staat aangegeven wanneer deze container geleegd wordt.

Waar vraag ik een nieuwe of andere afvalcontainer aan? U kunt zelf instellen of u een herinneringsmail wilt ontvangen wanneer, welke container op uw adres wordt geleegd. Wanneer uw container stuk is kunt u dit melden aan de gemeente.

Mocht het onverhoopt voorkomen dat uw container op de vaste ophaaldag niet is geleeg dan kunt u bellen met 0592. Indien u de melding uiterlijk op de . Dan heeft u te maken met een of meer ondergrondse afvalcontainers. Alleen de AsserPas met het huisje achter op werkt op de ondergrondse container.

U kunt op verzoek een vierde container (oranje deksel) krijgen speciaal voor plastic afval. U kunt hiervoor contact opnemen met het Meldpunt Openbare Ruimte . De chip van de container bevat een unieke code die is gekoppeld aan uw adresgegevens. Het is daarom van belang zo snel mogelijk melding te maken van de . Correctie gemeentebelastingen rond maart op de mat.

Het is erg vervelend als de container vol zit, maar niet wordt geleegd.