Gehandicaptenzorg ontwikkelingen

Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) is de brancheorganisatie voor instellingen in de gehandicaptenzorg. Ontwikkelingen Arbeidsmarkt GGZ en Gehandicaptenzorg 2016. Het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn brengt ontwikkelingen in kaart in de .

Ontwikkelingen in de zorg 20- 2018. Deze wet regelt de zware, intensieve zorg voor kwetsbare ouderen en gehandicapten. Nieuws, actuele ontwikkelingen en bezuinigingen in de gehandicaptenzorg.

Informatie over vervoer, Wmo, AWBZ en andere ontwikkelingen.

Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) verwacht dat dit waar- schijnlijk alleen geldt voor nieuwe. Naast bovenstaande ontwikkelingen worden de extramurale. Zorg voor verstandelijk gehandicapten. Zorg voor verstandelijk gehandicapten: ontwikkelingen tot 2020. Het aantal verstandelijk gehandicapten (IQ onder de 80) blijft de komende 15 . Ouderschap voor mensen met een verstandelijke beperking is al langere tijd onderwerp van discussie, in politiek, media en samenleving.

Beide dossiers zijn de laatste tijd sterk in beweging. Verder is een aantal andere wetten en ontwikkelingen van .