Extra container aanvragen

Dan kunt u een extra container speciaal voor tuinafval aanvragen. Heeft u te veel PMD en heeft u een huishouden van minimaal personen? U kunt containers omwisselen voor een ander formaat, container(s) inleveren of extra container(s) aanvragen.

U kunt bij de gemeente een tweede container voor restafval aanvragen. De tweede grijze container is herkenbaar aan zijn rode deksel. De gemeente Leeuwarden bevordert het scheiden van gft-afval en u kunt dan ook gratis een tweede container voor gft-afval . Aanvragen, ruilen, vervangen en repareren van grijze en groene afvalcontainers voor uw huisvuil.

Of wilt u een grotere, een kleinere of een extra container? Als inwoner van de gemeente Breda kunt u gratis extra containers aanvragen, als u die nodig heeft. U kunt de volgende extra containers aanvragen:.

Wilt u een extra container aanvragen? Dit kost € 11per jaar per container (prijspeil gemeente Groningen 2017). Download het aanvraagformulier extra minicontainer.

U hoeft onderstaand formulier niet in te vullen. Groene containers voor groente-, fruit- en tuinafval (GFT). De GFT-container is beschikbaar in één formaat: 1liter.

Een extra container aanvragen is mogelijk. Bent u uw afvalcontainer kwijt of is de container defect? Dan kunt u een vervangende container aanvragen bij Cyclus. Heeft u al een groene container maar is dat te weinig voor uw gft-afval, dan kunt u kiezen uit: Het aanvragen van een extra groene container (2liter). Ik wil mijn huidige 2liter GFT-container ruilen voor een 1liter GFT-container.

Ik vraag een extra 1liter restafvalcontainer . De gemeente vervangt kapotte en verdwenen afvalcontainers. U kunt een nieuwe container voor huisvuil, gft of papier aanvragen wanneer deze is beschadigd of verdwenen. Ook kunt u een extra GFT container kopen of uw . Hoe kan ik een extra afvalbak aanvragen? Hoe kan ik een nieuwe of extra afvalpas aanvragen voor een onder- of bovengrondse container of . Wanneer u de container te laat buiten zet en de container is niet geleeg kunt u een extra lediging aanvragen. De container wordt dan wel op een andere dag . Online formulier voor het aanvragen of inleveren van een extra grijze of groene container.

Ik ben mijn Avalexpas kwijt, kan ik een nieuwe aanvragen? Ik woon in laagbouw en wil een extra minicontainer aanvragen, zijn hier kosten aan verbonden? Een container omruilen, inleveren of aanvragen. Het afleveren van een extra container en het omruilen of inleveren van een ‘grijze’ of ‘groene’ container kost .