Europese blauwe kaart

U wilt in Nederland werken als houder van een Europese blauwe kaart van een andere lidstaat. Om in Nederland te wonen en werken hebt u een . EU Blue Card (Europese Blauwe Kaart).

De EU Blue Card is een werk- en verblijfsvergunning voor hoogopgeleide arbeidsmigranten van buiten de Europese . Sinds juni 20kent Nederland een nieuw verblijfsdoel voor hoogopgeleide vreemdelingen: de Europese blauwe kaart. Het Europese Blauwe Kaart Network is een platform waarin de Europese werkgevers zich in verbinding kunnen stellen met professionals van buiten de EU om . Wonen en werken in the Europese Unie – Veel gestelde vragen.

Wonen en werken in the Europese Unie – Geschiedenis Blauwe Kaart. De EU Blauwe Kaart is een gecombineerde verblijfs- en werkvergunning voor hooggekwalificeerde expats met een niet-EU nationaliteit. De Europese blauwe kaart is een arbeidskaart én verblijfskaart voor hoogopgeleide derdelanders die in een EU-lidstaat willen komen verblijven en werken. De Europese Blauwe Kaart (EBK) is een verblijfstitel die ook dienst doet als arbeidskaart en die de houder ervan dus de mogelijkheid biedt niet alleen op het . Leges Blauwe Kaart en kennismigratie.

Verblijfsvergunning bedoeld voor hooggekwalificeerde arbeid binnen Europese Unie. Voorwaarde is dat aan de nationale voorwaarden voor de verlening van . De Europese blauwe kaart is tegelijk een arbeidskaart én een verblijfskaart voor hoogopgeleide ‘derdelanders’ die in een EU-lidstaat willen komen verblijven . De Europese blauwe kaart is binnen de context van de Belgische regelgeving een verblijfstitel welke de bezitter (onder bepaalde voorwaarden) machtigt tot een .

Sinds 20kent Nederland naast de kennismigrantenregeling de zogeheten ‘Europese blauwe kaart’, een werk- en verblijfsvergunning voor hoogopgeleide . Houder van een Europese blauwe kaart. Vb, wordt de aanvraag van de houder van een. Blue Card of Europese blauwe kaarthouder, houder van een Europese blauwe kaart is voor hoogopgeleiden buitenlandse werknemers, . Even opfrissen: welke doelstellingen worden nagestreefd met de Europese blauwe kaart? Een Europese blauwe kaart is een verblijfsvergunning bedoeld voor werknemers die hooggekwalificeerde arbeid verrichten binnen de . De Europese blauwe kaart heeft twee jaar, verlengbaar werk verblijfsvergunning in de hele Europese Unie.

Met ingang van juni 20kent Nederland een nieuw verblijfsdoel: de Europese blauwe kaart. Naast de nationale kennismigrantenregeling is er de Europese kennismigrantenregeling: de Europese blauwe kaart. Hiervoor geldt een hogere inkomenseis en . Rapporteur Europees Parlement wil snellere procedure bij aanvraag Europese Blauwe Kaart.

De betrokken onderdanen van derde landen moeten de mogelijkheid hebben een Europese blauwe kaart of een nationale verblijfsvergunning aan te vragen. Meer info vindt u op de website van het Kruispunt migratie – integratie. Europese blauwe kaart Werken als zelfstandige Au pair of uitwisselingsjongere.

Iedere werkgever met een vestiging in . Spring naar De blauwe kaart – De criteria voor de blauwe kaart zijn in alle lidstaten hetzelfde.