Een verstandelijke beperking

Verstandelijke beperkingen (intelligentiebeperkingen) worden gemeten met een valide en betrouwbare intelligentietest in een individueel onderzoek. Mensen met een verstandelijke beperking hebben een beperkt intellectueel functioneren. Een verstandelijke beperking is een ontwikkelingsstoornis, waarbij de ontwikkeling van het verstandelijke vermogen langzamer gaat dan bij leeftijdgenoten en .

Daarom wordt wel gesproken van een verstandelijke handicap of een verstandelijke beperking. De term geestelijk gehandicapt werd ook gebruikt. Een kind of jongere met een licht verstandelijke beperking denkt minder snel dan een leeftijdgenoot die normaal begaafd is. Men noemt iemand verstandelijk beperkt als er sprake is van een blijvende ontwikkelingsachterstand als gevolg van een stoornis in .

De website over verstandelijke beperking. Mensen met een verstandelijke beperking hebben extra tijd en aandacht nodig wanneer ze te maken krijgen met ziek zijn, verdriet, dood en rouw. Een lichte verstandelijke beperking kan een aantal oorzaken hebben.

Lees hier meer over de oorzaken en kenmerken van een lichte verstandelijke beperking. Mensen met een licht verstandelijke beperking beschikken over veel vaardigheden, maar lopen ook vaak tegen problemen aan .

Het ouder worden van mensen met verstandelijke beperkingen kenmerkt zich door een grotere kans op een ‘slechte oude dag’. De Toolkit Ouderen geeft informatie over het verouderingsproces bij mensen met een verstandelijke beperking. Want mensen met een beperking worden steeds . Donderdag maart 20organiseert Kempenhaeghe een symposium over epilepsie bij mensen met een verstandelijke beperking. Ouders met een verstandelijke beperking wiens functioneren het meeste zorgen baart, hebben baat bij opvoedondersteuning met de . Verstandelijke beperking’ is een veelomvattend begrip en de groep ‘mensen met een verstandelijke beperking’ is zeer divers. Bij mensen met een verstandelijke beperking gaan de ontwikkeling van lichaam en verstand niet gelijk op. Zij kunnen een achterstand hebben in kennis en . In Nederland hebben ongeveer miljoen mensen een verstandelijke beperking.

Dat houdt in dat hun IQ lager is dan 85. Van deze groep heeft tot van . Meer weten over passend onderwijs voor kinderen met een verstandelijke beperking? Kijk op het Steunpunt Passend Onderwijs.

Het onderzoek van het bijzonder lectoraat richt zich op de rol van de professional in relatie tot inclusie van mensen met een verstandelijke beperking. Opgroeien bij ouders met een verstandelijke beperking kan heel ingrijpend zijn. Soms ervaren deze kinderen, ook in hun volwassen leven, grote problemen op .