Dyson airblade v

U betaalt voor het inzamelen van afval een vast basistarief en daarnaast een bedrag voor iedere keer dat wij uw container legen. Op de container staat rechtsboven een sticker met een cijfer, dat correspondeert met de dag van de week wanneer wij uw container legen. Huur simpel, snel en goedkoop een afvalcontainer voor elke verbouwing.

Wij verhuren afvalcontainers voor een scherpe prijs en zorgen voor milieubewuste . In een aantal wijken in gemeente Ede worden de afvalcontainers geledigd via een zijlader. Dit voertuig werkt met een mechanische grijparm waardoor onze . Bij het legen van de container is de kans groot dat het afval dan in de.

Stadswerf langskomen om uw afvalcontainer te legen. Plaats uw container met gesloten deksel aan de weg. Als de klep openstaat kan er afval uitvallen als wij de container legen.

De afvalcontainers zijn eigendom van de gemeente en we geven ze u in bruikleen. Voor het legen van de containers betaalt u afvalstoffenheffing. Voor meer informatie en meldingen over het legen van uw huisvuilcontainer kunt . Op de dag van inzameling zet u uw container vóór 07.

Woont u in een flat of bovenwoning dan kunt u de . Op de afvalkalender staat in welke week we uw groene, grijze of plastic container legen.

De restafval container wordt om de week geleegd. De papiercontainer keer per maand. Wilt u weten wanneer het afval bij u wordt opgehaald of welk afval in welke container mag? Download dan nu de Twente Milieu app! Legen oranje, groene en grijze container.

Wilt u de afvalkalender online bekijken? Bij iedere woning horen drie containers: een biobak voor het groente-, fruit- en tuinafval, een sortibak voor het restafval en een (kleinere) groene container voor . Elk huishouden krijgt van de gemeente een grijze, een groene en een blauwe container voor respectievelijk restafval, groente-, fruit-, tuin- (GFT)afval en voor . Wij komen minimaal één keer per week bij u langs om de container te legen. Hoe zorgen we er nu samen voor dat uw container zo goed mogelijk geleegd kan . In de restafvalcontainer (grijze container) en in de gft-afvalcontainer (groene container) zit een chip. Blink leest deze chip bij het legen van de container.

U moet dan vaker uw container laten legen. In zo’n geval kunt u € korting krijgen op het vaste deel van uw afvalstoffenheffing.