Dagbesteding licht verstandelijke beperking

Voor mensen met een lichte verstandelijke beperking is dit niet anders. Sherpa zorgt ervoor dat cliënten een leuke baan of dagbesteding vinden. Dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking.

We bieden een veilige en stimulerende omgeving waar iedereen zich op zijn eigen niveau kan . Ook in dat van burgers met een (verstandelijke) beperking. Heeren Loo helpt mensen met een verstandelijke beperking leuk werk of. Zij vragen ondersteuning bij wonen, vrije tij werk, dagbesteding en. Dat geldt ook voor ouderen met een licht tot matig verstandelijke handicap (VGG). Onder Licht Verstandelijk Gehandicapten (LVG) vallen cliënten met een IQ tussen de. De SIG heeft voor LVG-cliënten ook eigen dagbestedingsprojecten en . Werk en dagbesteding voor volwassenen met een verstandelijke beperking, lichamelijke beperking, meervoudige.

Heb je een lichte tot matige beperking? Bij het ouder worden van mensen met een verstandelijke beperking verandert de behoefte aan dagbesteding. Hij heeft een licht verstandelijke beperking met psychiatrische problematiek.

Sjoerd heeft geen werk of dagbesteding. Sjoerd kan moeilijk met geld omgaan en .

Equal project voor mensen met een (ernstige) verstandelijke beperking die naast de verstandelijke. Dagbesteding en werkprojecten, begeleid werken. Een project waarin (licht) verstandelijk gehandicapte jongeren zich voorbereiden op . Amerpoort biedt werk en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke.

U heeft een verstandelijke beperking. Misschien kunt u niet werken, maar u wilt natuurlijk wel graag leuk en nuttig bezig zijn. Jongeren met een licht verstandelijke beperking (lvb) hebben vaak hun hele. Verschillende vormen van werk en dagbesteding, die aansluiten bij uw. Heeft u een verstandelijke beperking en wilt u graag werken?

Betekenisvolle centra voor dagbesteding. De Omloop is voor ouderen met een lichte tot matige verstandelijke beperking. Dagbesteding en -opvang voor mensen met een verstandelijke beperking.