Corrosie onder isolatie

C en 1° C worden aangetast door corrosie onder isolatie (CUI). Zuurstof opgelost in het water veroorzaakt . In de procesindustrie is het borgen van de License-to-Operate van installaties van cruciaal belang.

Corrosie onder isolatie is één van de meest bekende, . Corrosie onder isolatie is een grote bedreiging voor de betrouwbaarheid en integriteit van installaties en opslagtanks. Deze meter detecteert en bepaalt de locatie van lekkende vloeistoffen in thermisch geïsoleerde pijpleidingen. Elcometer 10corrosiedetector onder isolatie.

In de afgelopen jaar heeft corrosie onder isolatie de industrie tientallen miljoenen gekost voor plant downtime, reparatie- en vervangingskosten en lagere . Corrosie onder isolatie krijgt in de industriële praktijk lang niet altijd de aandacht die het verdient, maar dat neemt niet weg . Onder de neerslag ontstaan corrosieve condities die tot putvormige corrosie kunnen leiden. Corrosie onder isolatie, lopen over isolatie. AWARENESS SLEUTEL IN AANPAK CORROSIE ONDER ISOLATIE. Corrosie onder isolatie met deelprojecten.

Voor de deelprojecten zijn groepen gevormd die met het thema aan de slag gaan.