Container legen lelystad

Voor vragen over de afvalinzameling, de containers of grof vuil kunt u terecht bij de. Voor het aanvragen van een extra restafvalcontainer of een vervangende . Deze inzamelkalender geldt voor woonplaats Lelystad .

Lelystad laten het straatnummer weg en vullen geen nul in voor het huisnummer. Voorbeeld De Brink 42-heeft dan als nummer alleen een . In vijf wijken in Lelystad is de papierinzameling gewijzigd! Wij verzoeken u uw papiercontainer pas op deze datum aan te bieden. Voor overige vragen over de inzameling van afval of over je containers, kun je ook bellen met tel. LELYSTAD – Onze afvalverzamelaar Flevocollect gaat over op zijladers.

Voortaan zullen andere afvalwagens de containers legen. Lelystad – Afvalbedrijf HVC zamelt op maandag december, Tweede Kerstdag, geen. HVC komt op een andere dag de container legen. Shanks-bedrijf Orgaworld gaat samenwerken met diverse andere partijen om het ‘grand design’ voor duurzame energie productie en infrastructuur in Lelystad . Afvalverwerker HVC is in Lelystad gestart met het apart inzamelen.

Je hoeft geen aparte container neer te zetten, mag gewoon bij het plastic.