Communiceren met doven

Mensen die pas doof zijn geworden nadat ze hebben leren spreken, hebben minder problemen om zich. Communiceren met doven en slechthorenden. Horende mensen vinden communicatie vanzelfsprekend; voor doven en slechthorenden is dat vaak niet zo.

Voor hen moet de communicatie vaak in meer of . Als je als horende met een dove of slechthorende praat, heb je de neiging hard te praten en duidelijk te articuleren. Dat kan soms helpen, maar is vaak niet . Communiceren met doven en slechthorenden: ook uw zorg!

In de beginfase van de doofhei zal de communicatie vooral verlopen door opschrijven en lezen. Iemand die net doof is, heeft nooit spraakafzien of gebaren . Benader de plots- of laatdove niet onopgemerkt van achteren; de plots- of . Stuur een ansichtkaartje met tips en zorg dat heel Nederland weet hoe communiceren met elkaar beter en makkelijker kan. In Nederland leven naar schatting 35. Marleen Janssen is de eerste hoogleraar ter wereld die zich richt op communicatie met . De meeste doven communiceren in gebarentaal.

Maar gebarentaal is meer dan alleen het gebaren met de handen, legt promovendus Richard . Communiceren met een dove doe je via gebarentaal, duidelijke articulatie en algehele lichaamstaal (mimiek en pantomimiek).