Belevingsgerichte dagbesteding

Wij willen graag bijdragen aan het verrijken van de leefwereld van onze cliënten. Belangrijke uitgangspunten in onze belevingsgerichte dagbesteding zijn sfeer, . Amerpoort biedt belevingsgerichte dagbesteding aan volwassenen en ouderen met een ernstige meervoudige beperking.

Belevingsgerichte dagbesteding is vooral bedoeld voor cliënten met een meervoudige beperking. We doen hier veel aan zintuigstimulering. Dit is voor deelnemers met een beperking die graag buiten zijn en het boerenleven willen meemaken.

De uitgangspunten van belevingsgerichte dagbesteding zijn het bieden van structuur, veilighei sfeer en aandacht.

De belevingsgerichte dagbesteding is vooral voor mensen bij wie het (samen) bezig zijn en daar plezier aan beleven voorop staat. Profiel VSO Belevingsgerichte dagbesteding. Leerlingen worden, onder andere, in Profiel geplaatst vanwege hun verstandelijke beperking.

We bieden twee vormen van dagbesteding. Activerende en belevingsgerichte dagbesteding is gericht op de beleving van de cliënten en niet op prestatie of . Vanuit onze filosofie dat elk mens uniek en bijzonder is bieden wij al onze cliënten een op het individu afgestemd . Binnen De Twentse Zorgcentra is veel keuze aan dagbesteding zoals belevingsgerichte dagbesteding, arbeidsmatige dagbesteding, activerende dagbesteding . We kijken samen welk werk of dagbesteding het beste past. Heeren Loo een breed scala aan belevingsgerichte activiteiten.

We kennen drie vormen van dagbesteding. Sfeer, veilighei geborgenhei ritme en aandacht zijn belangrijke uitgangspunten . Heb je een indicatie voor dagbesteding? Dan kun je binnen Abrona dagbesteding krijgen. In deze brochure vind je een overzicht van alle locaties waar ik werk en dagbesteding aanbied. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Er wordt een onderscheid gemaakt naar: arbeidsmatige dagbesteding;; taak- of activiteitsgerichte dagbesteding;; belevingsgerichte dagbesteding.

SO is de basisleerroute gericht op de uitstroom naar het VSO met het perspectief op uitstroom naar een vorm van (belevingsgerichte) dagbesteding. Het onderwijs is gericht op uitstroomprofiel dagbesteding. Leerroute 1: Belevingsgerichte dagbesteding.

Leerroute 2: Taakgerichte of activerende dagbesteding.