Begeleiding syndroom van down

Is begeleiding steeds noodzakelijk bij mensen met het Down syndroom? Deze groep mensen heeft veel zorg, nabijheid en aandacht nodig. De behandeling en begeleiding van mensen met het syndroom van Down vraagt soms speciale deskundigheid.

Vanuit de praktijk ontwikkelen we nieuwe . Begeleiding voor kinderen met het Syndroom van Down. Het Downteam van het Martini Ziekenhuis is een multidisciplinair team, met de kinderarts als coördinator. Zij onderzoekt uw kin leidt de cliëntbespreking en is .

Ik kan thuis bij kinderen met Downsyndroom een helpende hand bieden op. Bestellen bij de Stichting Downsyndroom. Via MEE Amstel en Zaan kunt u begeleiding aanvragen voor Kleine Stapjes. Down Education biedt begeleiding voor het kind met het syndroom van Down.

Mensen met Downsyndroom hebben een lichte tot ernstige verstandelijke handicap en een. Iemand met het Downsyndroom zal zich geestelijk en lichamelijk langzamer ontwikkelen. Daardoor neemt de behoefte aan levensfasegerichte begeleiding toe. Bij kinderen met downsyndroom is extra aandacht nodig voor comorbiditeit van met .