Autisme en een verstandelijke beperking

Het hebben van een dubbele diagnose zoals autisme en een verstandelijke beperking brengt specifieke hulpvragen en zorgpunten met zich mee. Het is een sociale beperking die bij alle niveaus kan voorkomen. De dubbele diagnose (autisme en een verstandelijke beperking) brengt specifieke zorg en . Als je kind zowel autisme als een verstandelijke beperking heeft, krijg je te maken met specifieke vragen en zorgen.

Ondersteuning bij autisme is vaak gericht op zelfstandigheid en. Voor we de afwijkende cognitieve stijl van jongeren met autisme bespreken is het noodzakelijk even stil te staan bij de verstandelijke handicap die bij de . Mensen met autisme en een verstandelijke beperking.

Grensoverschrijdend gedrag signaleren en aanpakken. Wanneer iemand autisme heeft, is dat van invloed op zijn gehele ontwikkelen. Wanneer er dan ook nog sprake is van een verstandelijke beperking loopt de . Onderzoek, behandeling en begeleiding van mensen met een (licht) verstandelijke beperking en een autisme spectrum stoornis (ASS).

Kinderen en jongeren met autisme en een verstandelijke beperking. GGZ Rivierduinen Autisme biedt diverse behandelingen voor kinderen en jongeren met . Kom alle te weten over mensen met autisme en een verstandelijke beperking. Bij autisme Limburg lees je informatie, tips, adviezen en ervaringen mbt autisme.