Asbest betekenis

Door de kankerverwekkende eigenschappen van het asbeststof is asbest al langere tijd voor de bouwwereld een verboden materiaal. Asbest is een verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende mineralen (silicaten), die zijn opgebouwd uit fijne, microscopisch kleine vezels. Je hebt gezocht op het woord: asbest.

Ontleend aan middeleeuws Latijn asbestos ‘asbest’ Grieks ásbestos líthos ‘ongebluste kalk’ (in deze betekenis nog in Russisch izvest). Asbest is de verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende silicaatmineralen met een vezelstructuur. De naam asbest komt van het Griekse woord . Asbest door een microscoop chrysotiel (witte (letterlijke betekenis van het Griekse “asbestos”) .

Het woord is afgeleid van het Griekse Asbestos. In de betekenis van ‘overgankelijk’en ‘onverwoestbaar’ een naam die in meerdere opzichten goed gekozen is. Asbest is de verzamelnaam voor een aantal in de natuur gevormde mineralen met.

In de betekenis van ‘overgankelijk’ en ‘onverwoestbaar’, een naam die in . Uitvoeren van asbestinventarisaties volgens ‘Procescertificaat Asbestinventariatie’ (vroegere SC540-certificaat). Indien uw antwoord niet te vinden is op onze . Weet jij precies wat een asbestclausule is? Lees hier waar je op letten moet wanneer je asbest in een woning aantreft en wat de clausule .