Arbeidsmatige dagbesteding

Bijvoorbeeld werk op een tuinderij, in een kantine, timmerwerkplaats of keramiek-werkplaats. Arbeidsmatige dagbesteding biedt structuur en invulling van de . Wat gebeurt er met arbeidsmatige dagbesteding als gemeenten straks verantwoordelijk worden?

Waar liggen de kansen en wat zijn bedreigingen? Wat gebeurt er met arbeidsmatige dagbesteding als gemeenten straks ver-. Arbeidsmatige dagbesteding, het uitvoeren van allerlei activiteiten met een arbeidsmatig karakter door mensen in kwetsbare posities, zal de . Heel wat mensen die meedoen in dagbesteding en vormen van beschut werk lijken op .

U krijgt als gemeente met ingang van 20een belangrijke rol in de aansturing van zowel de arbeidsmatige dagbesteding als het beschut werken. Dagbesteding voor volwassenen in de gemeente Zwolle is een algemene. Arbeidsmatige dagbesteding is gericht op het maken van producten voor de . De uitgangspunten voor dagbesteding in de Wmo én de activiteiten op het gebied van. Arbeidsmatige dagbesteding is bedoeld voor mensen die de . Arbeidsmatige dagbesteding is bedoeld om structuur te geven aan uw dag en als dat mogelijk is uw mogelijkheden om te werken te vergroten.

Arbeidsmatige dagbesteding is gericht op het maken van producten voor de verkoop of het leveren van diensten. Niet-arbeidsmatige activiteiten is gericht op .