Activiteiten voor licht verstandelijk beperkten

Activiteitenboek voor mensen met een matige tot zeer ernstige verstandelijke beperking en voor mensen met een autisme spectrumstoornis. In dit boek staan verscheidene uitgewerkte activiteiten die gedaan kunnen worden. De activiteiten in het boek Zijn tot stand gekomen door de medewerking en.

Activiteiten en spelletjes die problemen van kinderen met een verstandelijke beperking verminderen of er kan beter mee om worden gegaan. Voor mensen met een licht verstandelijk beperking hebben wij iedere woensdag een kookgroep en (daarna) een toneelgroep. Bij het ouder worden van mensen met een verstandelijke beperking verandert de.

Mensen met een verstandelijke handicap.

Een algemene indeling is de volgende: Licht gehandicapt;; Matig gehandicapt;; Ernstig gehandicapt. Spelen voor de verstandelijk beperkten. Spel hoort bij de mens, ook bij de verstandelijk beperkte mens. De beleving van het spel staat centraal . Hallo, ik werk op een dagcentrum voor mensen met een verstandelijke beperking.

Heeft iemand leuke tips voor mij om creatieve activiteiten . Vrijetijdsbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking uit de regio Amsterdam. Veel succes met je werk en met de activiteiten!