Aantal lichamelijk gehandicapten in nederland

Bij een groot deel van de cliënten met een lichamelijke beperking is sprake van . Toch zijn er in Nederland ongeveer miljoen (000) mensen met. In Nederland zijn meer mensen met een beperking dan je zou denken.

Om het totaal aantal mensen met een lichamelijke beperking te schatten,. Aantal cliënten gehandicaptenzorg naar deelsector en soort zorg (2011). Hoeveel mensen in Nederland een rolstoel hebben, is niet.

Aantal mensen met motorische beperkingen, naar leeftijd.

Frequentie-onderzoek geestelijk gehandicapten. Aantal zwakbegaafden in Nederland ongewis. Licht verstandelijk gehandicapte jongeren met probleemgedrag – Signaleringsrapport.

Het aantal verstandelijk gehandicapten in Nederland is al een aantal jaren stabiel en dat zal, naar verwachting, de komende jaren ook zo blijven. Aantal personen met een indicatie via CIZ, ultimo verslagjaar (x 1000), 797. ZZP (sterk gedragsgestoord) licht verstandelijke handicap (x mln), 6. ZZP lichamelijke beperking (x mln), 2. In 20telde Nederland in totaal tussen de 109.

Veel mensen in Nederland hebben baat bij toegankelijke ICT, waaronder mensen met.

Vind een instelling voor lichamelijk gehandicapten in Nederlan bekijk de adresgegevens, lees de waarderingen van anderen en laat ook uw mening achter.